Konzilijum

07/05/2013 - 14:37

Šta je NIPT?

Neinvazivni prenatalni test (NIPT) je analiza fetalne DNK izolovane iz krvi majke koja se vrši u cilju laboratorijske dijagnostike najčešćih aneuploidija kod fetusa (hromozomi 21, 18 i 13). Za određivanje se koristi Harmony test, a sam test se izvodi u laboratoriji ARIOSA, US sertifikovanoj genetskoj laboratoriji.

Koje hromozomske aberacije se mogu dijagnostifikovati NIPT-om?

1. Trizomija 21 (Daunov sindrom)

06/14/2013 - 08:41

Za razliku od brzih, rutinskih testova, kojima se detektuju toksini koje Clostridium difficile produkuje i koji imaju određena ograničenja, PCR metodom, baziranom na amplifikaciji  gena za citotoksin (toksin B), nepogrešivo se detektuje prisustvo same bakterije u uzorku. Analiza može da se radi iz fecesa ili vode za koju se sumnja da je kontaminirana Clostridiumom difficile.

05/07/2013 - 17:40

Zavod Konzilijum dobio je nagradu Korporejt Superbrend 2012-2013, za najbolje korporativne brendove iz naše zemlje. Nagrada je dodeljena na svečanosti 24 aprila u hotelu Metropol Palas.

03/30/2013 - 10:35

Zavod Konzilijum je u saradnji sa Poliklinikom Jokić  otvorio novu laboratoriju u Valjevu na adresi 

Valjevo - Pop Lukina 37/1u Valjevu

tel: 014-291-931

Radno vreme: od 8– 19 h subotom od 8 – 12 h

11/28/2012 - 23:49

Karcinom prostate je bolest kod koje nije uvek lako predvideti koji je pacijent sa visokim rizikom za pozitivan nalaz biopsije . Sa druge strane, kada se postavi dijagnoza, od krucijalnog je značaja procena kojih pacijenata će tumor agresivno progredirati i shodno tome zahtevati adekvatan i agresivan tretman.

Dosadašnja rana detekcija karcinoma prostate primarno je zasnovana na:

*Digitalnom rektalnom pregledu prostate i/ili *Određivanju koncentracije PSA (Prostata Specifičnog Antigena).

NOVE LABORATORIJE

Kralja Aleksandra Obrenovića 56.
Beograd, Mladenovac

+381 11 8231 957
Radnim danom od 8-14h
Subotom od 8-14h.
Pop Lukina 37/1
Valjevo

+381 014 291 931
Radnim danom od 7-19h
Subotom od 8-12h