Konzilijum

Za razliku od brzih, rutinskih testova, kojima se detektuju toksini koje Clostridium difficile produkuje i koji imaju određena ograničenja, PCR metodom, baziranom na amplifikaciji  gena za citotoksin (toksin B), nepogrešivo se detektuje prisustvo same bakterije u uzorku. Analiza može da se radi iz fecesa ili vode za koju se sumnja da je kontaminirana Clostridiumom difficile.

Clostridium difficileje pokretljiva, štapićasta Gram-pozitivna, sporogena  bakterija. Infekcija ovom bakterijom je vodeći uzrok dijareja povezanih sa antibiotskom terapijom. Danas je usvojen stav da svaki antibiotik može biti odgovoran za nastanak infekcije uzrokovane Clostridium difficile.

U okruženju, spore preživljavaju nedeljama ( podovi, sanitarije, telefoni, natkasne, sigmoidoskopi, stolice isl.). Kod 2 – 3% zdravih  ljudi javlja se kao deo normalne flore debelog creva, a nosilaštvo kod hospitalizovanih je 6 – 11%.  Oboljenja koja može izazvati su: pseudomembranozni kolitis, toksični megakolon, perforacija kolona, sepsa. Smrtni ishod, ukoliko je blagovremeno primenjena terapija,  je redak.

U zdravstvenim ustanovama put prenosa su najčešće  kontaminirane ruke medicinskog osoblja i površine u okruženju pacijenta, a u  populaciji je to kontaminirana voda, hrana ili ruke. Inkubacioni period se ne može tačno odrediti, simptomi mogu početi odmah po ordiniranju antibiotika, ali se mogu javiti i nedeljama kasnije nakon završetka antibiotske terapije. Osnovni klinički simptomi su vodena dijareja, temperatura, gubitak apetita, mučnina, bol u abdomenu, opšta slabost.

Za pojavu dijareje bitna su tri uslova: oštećenje normalne crevne mikroflore, ekspozicija toksogenom C.difficile, prisustvo jednog ili više faktora rizika domaćina (osnovno oboljenje, uzrast, ranije hirurške intervencije..)

Kada uslovi postanu povoljniji, na primer kada bakterija stigne do creva, spora se može pretvoriti u aktivan (vegetativni) bakterijski oblik I počinje da produkuje toksine.

Bakterija proizvodi dva toksina: toksin A-enterotoksin i toksin B-citotoksin. Toksin B se nalazi u svim sojevima Clostridium difficile, dok se toksin A nalazi samo u 70% sojeva. Toksini raskidaju veze epitelnih ćelija creva što dovodi do upale crevne sluznice i povećane propustljivosti creva.

Ova bakterija ima DNK dugačku 4.3 Mbp u obliku jednog kružnog hromozoma sa plazmidom. U sklopu ovog hromozoma nalaze se geni odgovorni za virulentnost, interakciju sa domaćinom i otpornost.

NOVE LABORATORIJE

Kralja Aleksandra Obrenovića 56.
Beograd, Mladenovac

+381 11 8231 957
Radnim danom od 8-14h
Subotom od 8-14h.
Pop Lukina 37/1
Valjevo

+381 014 291 931
Radnim danom od 7-19h
Subotom od 8-12h