Konzilijum

Karcinom prostate je bolest kod koje nije uvek lako predvideti koji je pacijent sa visokim rizikom za pozitivan nalaz biopsije . Sa druge strane, kada se postavi dijagnoza, od krucijalnog je značaja procena kojih pacijenata će tumor agresivno progredirati i shodno tome zahtevati adekvatan i agresivan tretman.

Dosadašnja rana detekcija karcinoma prostate primarno je zasnovana na:

*Digitalnom rektalnom pregledu prostate i/ili *Određivanju koncentracije PSA (Prostata Specifičnog Antigena).

 U zavisnosti od rezultata dobijenih ovim testovima donosi se odluka da li treba raditi biopsiju prostate sa ciljem da se postavi ili opovrgne dijagnoza karcinoma prostate. Nažalost oba testa mogu uzrokovati povećanje broja nepotrebnih biopsija koje, pored toga što su neprijatne za pacijenta, mogu u značajnom procentu uzrokovati bol; hematuriju; hematospermiju; krvarenja iz rektuma ....

PCA3 (Prostate CAncer gene 3)  je prostata-specifičan gen koji je visoko eksprimiran u ćelijama karcinoma prostate.

To je novi, genetski parametar, koji se određuje iz prvog urina uzetog nakon digitalnog rektalnog pregleda  i značajno doprinosi smanjenju broja nepotrebnih biopsija u postupku dijagnoze karcinoma prostate i povećanju pouzdanosti u postavljanju iste.

Značaj PCA3 ogleda se u sledećem:

Na osnovu rezultata dobijenih određivanjem ovog parametra može se predvideti:

1.Koji  muškarac sa jednom ili više negativnih biopsija ima visok rizik da dobije pozitivan nalaz u ponovljenoj biopsiji:

2.Koji muškarac sa povećanim vrednostima PSA (u opsegu od  2.5 and 10

ng/mL) ili niskim vrednostima PSA i sumnjivim nalazom na digitalnom rektalnom pregledu, ima visok rizik za pozitivan nalaz pri prvoj biopsiji;

3.Koji muškarac sa dijagnostikovanim kancerom prostate spada u visoko rizičnu grupu u smislu agresivnosti tumora;

4.Kod kog muškarca je visoka verovatnoća da će doći do progresije bolesti u kraćem vremenskom periodu tokom praćenja.

Metodom kojom se određuje ovaj parametar meri se ekspresija mRNA-PCA3 i mRNA-PSA gena u ćelijama prostate. Nivo PSA-mRNA  zavisi od ukupnog broja ćelija prostate u uzorku urina. Nivo PCA3-mRNA zavisi od broja ćelija kancera prostate prisutnih u uzorku urina. Određivanjem skora PCA3-mRNA/PSA-mRNA dobija se informacija  da li pacijent spada u grupu sa visokim rizikom za karcinom prostate i da li je neophodna biopsija za potvrdu dijagnoze.

Metoda uzimanja uzorka za određivanje PCA3 je jednostavna i bez ikakvih posledica po pacijenta.

NOVE LABORATORIJE

Kralja Aleksandra Obrenovića 56.
Beograd, Mladenovac

+381 11 8231 957
Radnim danom od 8-14h
Subotom od 8-14h.
Pop Lukina 37/1
Valjevo

+381 014 291 931
Radnim danom od 7-19h
Subotom od 8-12h