Konzilijum

Sarkoidoza je sistemsko inflamatorno oboljenje koje predstavlja rezultat interakcije spoljašnje sredine i genetike.

Postoji genetska analiza koja može ukazati na mogući rizik od ovog oboljenja. Analiza podrazumeva ispitivanje BTNL2 gena čiji protein deluje kao ko-stimulatorni molekul koji ima negativnu regulaciju u T-ćelijskoj aktivaciji (sprečava T-ćelijski odgovor) što znači da učestvuje u imunološkim i inflamatornim oboljenjima. Mutacija u BTNL2 genu vodi ka skraćenom proteinu koji gubi ulogu negativnog regulatora.

Protein nema C- domen i transmembranski heliks što remeti membransku lokalizaciju proteina.

Genetska analiza sekvenciranja 5. i 6. exona BTNL2 gena može pokazati da li postoji mutacija koja dovodi do povećanog rizika za nastanak sarkoidoze kao i postavljanje dijagnoze.

Analiza se radi iz krvi i rezultati se dobijaju za 5-7 dana.

NOVE LABORATORIJE

Kralja Aleksandra Obrenovića 56.
Beograd, Mladenovac

+381 11 8231 957
Radnim danom od 8-14h
Subotom od 8-14h.
Pop Lukina 37/1
Valjevo

+381 014 291 931
Radnim danom od 7-19h
Subotom od 8-12h