Konzilijum

ŠTA JE HELICOBACTER PYLORI   I KAKO GA DIJAGNOSTIKOVATI?

Helicobacter Pylori (u početku pogrešno nazvan kao Campylobacter Pyloridis, a zatim i Campylobacter Pylori) je bakterija koja se može naći samo  na epitelijalnim, mukus-sekretujućim  ćelijama želuca.

Postoje čvrsti dokazi je da je Helicobacter Pylori uzrok aktivnom, hroničnom gastritisu  i da je glavni faktor u patogenezi peptičkog ulcera želuca. Takođe postoje čvrsti dokazi da je infekcija Helycobacterom  Pylori povezana sa adenokarcinomom i "non-Hodkin's" limfomima želuca.

Uloga Helycobacter Pylori u nastanku duodenalnog ulkusa još uvek je kontroverzna.

Gastritis izazvan infekcijom Helycobacter-om Pylori je široko rasprostranjen u mnogim zemljama u svetu i možda je jedna od najčešćih hroničnih infekcija u humanoj populaciji. Smatra se da oko 30% humane populacije inficirano  Helikobacterom  Pylori i nije retkost da infekcija perzistira i više godina pre nego što se klinički manifestuje. Pošto se prenosi kontaktom, preporučuje se, da ako se detektuje kod jednog člana porodice, da se testiraju i leče i ostali članovi.

Ono po čemu se Helycobacter Pylori razlikuje od ostalih bakterija  je to što je to jedina bakterija koja luči enzim koji izaziva hidrolizu  oralno aplikovane uree. Proizvod ove hidrolize je ugljen dioksid (CO2). Oko 65% ovako nastalog ugljen dioksida putem krvi dospeva u pluća, a zatim se eliminiše izdahnutim vazduhom u kome se može detektovati ukoliko urea sadrži obeleženi ugljenik C14.

Ova osobina  iskorišćena je da se dizajnira Izdisajni Test kojim se indirektno i Nepogrešivo Detektuje prisustvo  Helicobacter Pylori merenjem koncentracije obeleženog ugljenika C-14 u izdahnutom vazduhu nakon uzimanja kasule koja sardži ureu obeleženu ugljenikom C-14.

Test je jednostavan, bezbolan i bezopasan za pacijenta, a rezultat se može dobiti nakon SAMO  30 minuta od trenutka uzimanja kapsule sa ureom. Da bi se dobili pouzdani rezultati neophodno je da se pacijent pripremi na dole naveden način:

 

PRIPREMA PACIJENTA ZA IZVOĐENJE IZDISAJNOG TESTA NA HELICOBACTER PYLORI:

 1. Pacijent NE SME JESTI najmanje 6 sati pre izvođenja testa. 

2. Ukoliko je pacijent bio na terapiji antibioticima ili solima bizmuta, test  se izvodi   NAJRANIJE MESEC DANA po prestanku terapije.

 3. Ukoliko je pacijent bio na terapiji inhibitorima protonske pumpe (Omeprol, Controllock, Nolpaza, Lanzul, Nexium...), test  se izvodi   NAJRANIJE NEDELJU  DANA po prestanku terapije.

NOVE LABORATORIJE

Kralja Aleksandra Obrenovića 56.
Beograd, Mladenovac

+381 11 8231 957
Radnim danom od 8-14h
Subotom od 8-14h.
Pop Lukina 37/1
Valjevo

+381 014 291 931
Radnim danom od 7-19h
Subotom od 8-12h