Konzilijum

Značaj određivanja Calprotektina:

Određivanje Calprotektina je pouzdan i jednostavan način za diferencijalnu dijagnozu između organskih (kolitis; Crohn-ova bolest; ulceracije; diverticulitis; polipi; adenomi; kancer; infektivne bolesti) i funkcionalnih oboljenja gastrointestinalnog trakta. Za razlikovanje ova 2 stanja, ako se za cut-off  uzme vrednost od 50 µg/g, postiže se klinička senzitivnost od 84.4% i specifičnost od 94.5% .

Pomenuti cut-off važi i za decu starosti od 4-17 godina.

Kod novorođenčadi se  ne može koristiti ova vrednost za cut-off jer vrednosti calprotectina mogu značajno biti povećane.

Interpretacija rezultata:

1. Normalna vrednost = < 50,0 µg/g . Ovakve vrednosti nisu indikativne za inflamatorne procese u gastrointestinalnom traktu.

Jako niske vrednosti (<30,0  µg/g)  isključuju potrebu da se pacijent podvrgava invazivnim procedurama u cilju dokazivanja uzroka inflamacije.

Ako je vrednost u opsegu  od 30,0 – 70,0 µg/g  (siva zona) treba ponoviti određivanje iz novog uzorka.

2. Povećane vrednosti  u opsegu između 50,0  i 200,0  µg/g  ukazuju na umerena organska oboljenja kao što su:  inflamacija uzrokovana nesteroidnim anti-inflamatornim lekovima (NSAID); umereni divertikulitis ili IBD („Inflammatory bowel disease“) u fazi remisije.

3. Povećane vrednosti preko 200,0 µg/g  su indikativne za aktivno organsko oboljenje sa inflamacijom u gastrointestinalnom traktu.

Uzorak:

Feces. Stabilan do 6 dana ako se čuva na 2-8 ºC (u frižideru).

Zamrzavanje uzorka može uzrokovati blago povećanje zbog oslobađanja Calprotectina iz neutrofila prisutnih u uzorku. Zbog toga se preporučuje, ako je potrebno da se uzorak čuva za duže vreme, da se ne zamrzava sam feces već ekstrakt  koji je stabilan 4 meseca na -20 ºC.

NOVE LABORATORIJE

Kralja Aleksandra Obrenovića 56.
Beograd, Mladenovac

+381 11 8231 957
Radnim danom od 8-14h
Subotom od 8-14h.
Pop Lukina 37/1
Valjevo

+381 014 291 931
Radnim danom od 7-19h
Subotom od 8-12h