Konzilijum

Hemohromatoza je oboljenje uzrokovano taloženjem gvožđa u parenhimskim organima. Najčešće su zahvaćeni jetra, pankreas, srce i koža. Kao krajnji ishod bolesti nastaje insuficijencija jetre, pankreasa, srca.

KLASIFIKACIJA HEMOHROMATOZE:

• Primarna (nasledna) hemohromatoza
• Sekundarana (stečena) hemohromatoza

SIMPTOMI NASLEDNE HEMOHROMATOZE:

Bronzana koža-dijabetes-ciroza

• Pigmentacija kože
• Hepatomegalija-fibroza i ciroza
• Oštećenje srca- kardiomiopatija
• Oštećenje pankreasa- dijabet
• Oštećenje endokrinih žlezda- hipogonadizam

ZAŠTO JE VAŽNO URADITI GENETSKU ANALIZU HFE GENA? 

Jedino genetska analiza HFE gena može dati konačnu dijagnozu hemohromatoze. U ovom slučaju radi se sekvenciranje celog HFE gena i time se otkrivanju moguće mutacije koje su uzrok hemohromatoze. Takođe ukoliko postoji mutacija u genu mogućnost da se takva promena prenese na potomstvo je 50%. Zato je u tom slučaju genetsku analizu HFE gena potrebno uraditi i deci. 

UZORCI ZA ANALIZU

Za genetsku analizu HFE gena potreban je bris bukalne sluzokože. Rezultati se dobijaju za 3-4 dana.

NOVE LABORATORIJE

Kralja Aleksandra Obrenovića 56.
Beograd, Mladenovac

+381 11 8231 957
Radnim danom od 8-14h
Subotom od 8-14h.
Pop Lukina 37/1
Valjevo

+381 014 291 931
Radnim danom od 7-19h
Subotom od 8-12h