Konzilijum

Ispitujući genetsku osnovu koja uzrokuje individualne varijacije u odgovoru na lekove, farmakogenetika omogućava individualizaciju medikamentozne terapije. Individualne varijacije u odgovoru na lekove kreću se od potpunog odsustva reakcije na lekove do pojave neželjenih reakcija.

U Helixlab-u se mogu uraditi genetski testovi za mutacije u genima za K-ras i EGFR, čije mutacije dovode do odsustva reakcije na lek-CETUXIMAB koji se daje u lečenju tumora debelog creva i tumora glave i vrata kao i leka-GEFITINIB ili ERLOTINIB koji se daje u lečenju tumora pluća. Jako je važno uraditi genetske analize pre nego što se krene u terapiju ovim lekovima da bi se videlo kakav će biti odgovor organizma i da li će lečenje imati odgovarajući efekat. 

Kod K-ras gena ispituje se 2. exon-12. i 13. codon, dok se kod EFGR analizira kompletni 18.-21.exon. Analiza se radi iz tkiva parafinskih kalupa. Uzorak takođe može biti bilo koji biloški materijal ako je potrebno. Rezultati se dobijaju za 2-3 dana.

NOVE LABORATORIJE

Kralja Aleksandra Obrenovića 56.
Beograd, Mladenovac

+381 11 8231 957
Radnim danom od 8-14h
Subotom od 8-14h.
Pop Lukina 37/1
Valjevo

+381 014 291 931
Radnim danom od 7-19h
Subotom od 8-12h